Ana Sayfa / Home Page

  

 

Ego kendi evinin efendisi değildir. 

Sigmund Freud

The ego is not master in its own house.
Sigmund Freud

         

           

Ego

          

İnsan zihninin gelişimi üzerine yaptığı önemli çalışmasında Ken Wilber açıkça belirtmiştir ki gerçek dönüşümün yolu yalnızca Thanatos’tan, yani ölüm kutbundan geçer. Yaşam kutbu Eros ancak çeşitlilik, farklılık anlamındaki değişimleri sağlayabilir. Bilinci çok katlı bir eve benzetir. Ego bu katların birinde kendisini evinde gibi hissettiğinde ve bu duruma alıştığında gerçekten orada kalmak isteyecek ve başka hiçbir kata geçmek istemeyecektir. Ancak eğer oradaki yaşam yavan, boş ve avuntusuz olmaya başlar ya da bu tekdüzelik karşısında melankoli evresi baş gösterirse, o zaman ego hemen yaşam kutbunu yüceltmeye başlar ve biraz çeşitlilik bulur. Bu, aynı duvarlar arasında kalmaya devam eder, ama eşyaların yerlerini değiştiririz demektir. Bir başka deyişle yeni bir iş aramaya başlar, yeni bir ilişkiye girer, seks ve eğlence için heyecanlı arayışlara girer, yeniden alışverişe dalar veya egomuz için gerçek bir tehlike oluşturmaksızın dışsal yaşamımızda bir değişiklik vadeden her ne varsa onu yaparız. Ama büyük dönüşüm ancak ölüm kutbuyla, bir önceki bilinç katını terketmemizle gerçekleşebilir.

   

Hajo Banzhaf, Tarot ve Kahramanın Yolculuğu, Barış İlhan Yayınevi

  

                  

Ego

 

In his great work on the development of the human mind, Ken Wilber makes it clear that true transformations can only take place through Thanatos, the death pole.Eros, the life polarity, can only provide changes in the sense of diversion. He compares consciousness with an eight-storey house. Once the ego has made itself comfortably at home on one of the floors and has gotten used to the view, it would actually like to remain there and not to move onto any other floor. But if life there begings to be insipid, empty, and disconsolate, or if melancholy phases occur in the face of this monotony, then the ego quickly conjures up the life polarity and provides for some diversity. This means that we rearrange the furniture but stay within the same walls. In other words, we look for a new job, start a new relationship, look for some excitement in sex and play, once again give in to a shopping urge, or do whatever promises us a change of pace in our outher life without really becoming dangerous to our ego. Profound transformation can only take place through the death polarity, through which we leave our previous floor of consciousness.

  

Tarot and the Journey of the Hero by Hajo Banzhaf

         

            

               

sembolizm@gmail.com

   

©2012-2013, BARIŞ İLHAN YAYINEVİ

Bu sitedeki tüm yazıların yayın hakkı Barış İlhan Yayınevi'ne aittir. İzinsiz hiçbir alıntı yapılamaz ve kopya edilemez.