Ana Sayfa / Home Page

  

 

Kayıp değişimden başka bir şey değildir ve kayıp Doğa'nın tadıdır.

 

~ Marcus Aurelius ~

  

Loss is nothing else but change, and change is Nature's delight.


~ Marcus Aurelius
~

    

  

Yas Tutmak

 

Bir sevdiğimizi kaybettiğimizde, bu kaybımızın yasını tutmamız ve dahası o insandan özümsediklerimizi bilinçli bir şekilde değerlendirmemiz gerekir. Örneğin, çocukları yuvadan uçmuş bir anne baba, çocuklarının kaybının acısından çok, çocuklarıyla birlikte giden onun ebeveyni olma kimliğini kaybetmenin acısını çekerler. O rol için ayrılan enerji, şimdi başka bir yöne kaydırılmak üzere serbest kalmıştır. Bu nedenle, kaybettiklerimizi onurlandırmanın en iyi yolu onların bizim yaşamımıza katmış oldukları şeylerin bilincine varmak, bu değerin farkında olarak yaşamak ve onu devam etmekte olan yaşam yolculuğumuza dahil etmektir. Bu fani dünyada kaçınılmaz olan kaybı dönüştürmenin en uygun yolu budur. Bu dönüşüm bir inkar değil insanın kendi dönüşümüdür. Özümsenmiş olan bir şey asla kaybedilmez. Dolayısıyla kayıpta bile geriye anlamlı bir şey kalır.

  

"Keder (grief)" kelimesi, "yerçekimi (gravity)" sözcüğünün de kökeni olan ve "katlanmak-dayanmak" anlamına gelen Latince gravis'ten gelmektedir. Yas tutmak yalnızca durumun ağırlığına katlanmak değil, aynı zamanda bu deneyimin derinliğine de şahitlik etmektir.

  

Alıntı: Ruhun Kaygan Kumları, James Hollis, Sistem Yayıncılık, 2004, İstanbul

      

    

 

 

Grieving

 

When we lose a loved one, we need to grieve that loss and yet consciously value what we have internalized from that person. The parent who suffers the empty nest syndrome, for example, suffers less the loss of the child than the implicit identity which went with being that child’s parent. The energy invested in that role is now available for a different direction. So, we honor best those we have lost by making their contribution to our lives conscious, living with that value deliberately, and incorporating that value in the ongoing life enterprise. This is the proper conversion of inescapable loss into this evanescent life. Such conversion is not denial but transformation. Nothing which is internalized is ever lost. Even in loss, then, something soulful remains.

   

The word ‘grief’ derives from the Latin gravis, ‘to bear,’ and from which we get our word ‘gravity.’ To experience grief is not only to bear the heaviness of the condition but, again, to testify to depth as well.

  

Quoted from: Swamplands of the Soul: New Life in Dismal Places by James Hollis, Inner City Books, 1996


 

     

sembolizm@gmail.com

   

©2013, BARIŞ İLHAN YAYINEVİ

Bu sitedeki tüm yazıların yayın hakkı Barış İlhan Yayınevi'ne aittir. İzinsiz hiçbir alıntı yapılamaz ve kopya edilemez.