Ana Sayfa / Home Page

  

  

 

Kurumsal Gölge

 

Kişisel gölge olduğu gibi birbirimizle girdiğimiz sosyal etkileşimden dolayı aramıza dağılmış, toplu ifadeye sızmış gölge de vardır. Bu gölgesel sızıntı kurumsallaştıkça onaylanmış olur.......Tetikte olmak, uyanık bir vicdana ve canlı bir bilince sahip olmak, vatandaşlık görevlerine bağlılık ve sağlıklı bir kuşkuculuk ile birleşince kurumların gölgelerine meydan okuyabilir. Kuşkuculuk, alaycı bir güvenmezlik veya vefasızlık değildir. Kuşkuculuk, en iyi niyetli kişide bile gölgenin var, etkin ve hareket halinde olduğuna inanır. Her kurumun, özellikle demokratik yönetişime kalkışanların sağlığı için kuşkuculuk kesinlikle gereklidir. Hükümetlerde veya büyük işletmelerde veya hayır kurumlarında mutlaka gölge vardır ve gündem etkindir. Herhangi bir kurumun sağlığı, tıpkı bireyin sağlığı gibi bireyin bilinçli olma isteğine bağlıdır. Ama kurumlar soyutturlar ve dolayısıyla, bireysel bilinçleri veya vicdanları yoktur, düşünmezler ve ahlaki seçim yapamazlar. Onlar bize bağımlıdırlar. Kurumların gölgelerini tanıma ve onlarla yüzleşme yetimiz, kişisel gölgemizi tanıma yetimiz ile başlar ve her zaman böyle devam eder.

 

Alıntı: İyi İnsanlar Neden Kötü Şeyler Yaparlar – Karanlık Yönlerimizi Anlamak, James Hollis, Kuraldışı Yayınları, 2008, İstanbul

  

 

Institutional Shadow

 

Just as there is a personal Shadow, so the shadow distributed among us, infiltrated into collective expression, through our social interactions with each other. This Shadowy infiltration grows especially ratified whenever it is institutionalized......Only vigilance, awakened conscience, and aroused consciousness, allied with a civic commitment and healthy scepticism, can challenge the Shadow of institutional life. Scepticism is not cynicism, not disloyalty. Sceticism is based on the very sound premise that even in the most well-intentioned the Shadow is present, active, and on the move. Scepticism is critically necessary for the health of any institution, especially those purporting to  democratic governance. No matter wheher it is government, big business, or a benevolent institution of any size, the Shadow agenda is always present, and always at work. The health of any institutional entity depends, as does the conduct of personal life, on the willingness of the individual to come to consciousness. But institutions do not have an individual consciousness, do not think, do not have a conscience, and are not capable of moral choice, for they, as institutions, are abstractions. They depend on us. Our capacity to identify and confront the Shadow in institutional life obviously begins with and forever depends on our capacity to identify the Shadow in our personal life.

 

Quoted from: Why Good People Do Bad Things - Understanding Our Darker Selves, by James Hollis, Gotham Books, 2007


 

    

sembolizm@gmail.com

   

©2013-2021, BARIŞ İLHAN YAYINEVİ

Bu sitedeki tüm yazıların yayın hakkı Barış İlhan Yayınevi'ne aittir. İzinsiz hiçbir alıntı yapılamaz ve kopya edilemez.