Ana Sayfa / Home Page

  

 

         

Mitoloji size edebiyat ve sanatın ardında ne olduğunu öğretir, size kendi yaşamınızı öğretir.

      

~ Joseph Campbell ~

     

Mythology teaches you what’s behind the literature and the arts, it teaches you about your own life.

         

~ Joseph Campbell ~

         

   

Mit ve Yaşam

Büyük romancı Thomas Mann bilinçlenmenin ne anlama geldiğini yazmış ve kendi yaşam hikâyemizi özgün bir biçimde anlatmanın ve yaşamanın eski çağlara ait mitlerin kalıpları içerisindeki yerimizi nasıl tümüyle gözler önüne sereceğini belirtmiştir. “Mit yaşamın meşrulaştırılmasıdır ... yaşam ancak onun vasıtasıyla ve onun içerisinde özfarkındalık, onanma ve kutsanma bulur.” Kişinin kendi yaşamıyla mitik bir kalıp arasındaki bağlantıyı hissederek keşfetmesi onun kendisini kavrayışını derinleştirir. Bu bağlantı aynı zamanda kişinin yaşamında rastlantısal, bölük pörçük ya da trajik gibi görünen anların aslında büyük bir bütünün parçası olduğunu kavramasına yardımcı olur.

Alıntı: “Bir Yaşamınız Daha Olsa...” , Robert A. Johnson and Jerry M. Ruhl, Meta, 2008, İstanbul

  

   

Mtyh and Life

The great novelist Thomas Mann wrote about what it means to become conscious and noted that to tell and live our own life story with authenticity fully brings into view our participation in age-old mythic patterns. “The myth is legitimization of life ... only through and in it does life find self-awareness, sanction, consecration.” Discovering a mythic pattern that feels connected to one’s own life deepens one’s self-understanding. This connection also helps one to comprehend how moments in life, apparently accidental, fragmentary, or tragic, belong to the greater whole.

Quoted from “Living Your Unlived Life”, Robert A. Johnson and Jerry M. Ruhl, Tarcher-Penguin, 2007


 

    

sembolizm@gmail.com

   

©2013-2015, BARIŞ İLHAN YAYINEVİ

Bu sitedeki tüm yazıların yayın hakkı Barış İlhan Yayınevi'ne aittir. İzinsiz hiçbir alıntı yapılamaz ve kopya edilemez.