Ana Sayfa / Home Page

 

 

"Başkalarının karanlığı ile başa çıkmanın en iyi yolu kendi karanlığını bilmektir." 

Carl Gustav Jung

"Knowing your own darkness is the best method for dealing with the darknesses of other people.” 

Carl Gustav Jung

   

Gölge

  

Maalesef hiç şüphesiz insan, bütününde kendisinin olduğunu düşündüğünden ya da olmayı istediğinden daha az iyidir. Herkes bir gölge taşır ve bu gölge insanın bilinçli yaşamında ne kadar az vücut bulursa o kadar kararır ve yoğunlaşır. Eğer kişi bir aşağılık kompleksinin (zayıf yönünün) bilincinde olursa, onu düzeltme şansı her zaman vardır. Dahası kişinin bu yönü diğer etki alanlarıyla sürekli bir temas içerisinde olduğundan dolayı devamlı bir değişime tabidir. Ancak baskılanacak ve bilinçten izole edilecek olursa, hiçbir zaman düzeltilemez ve hiç farkında olunmadığı bir anda aniden bir patlama şeklinde ortaya çıkması çok muhtemeldir. Her durumda en iyi niyetli girişimlerimizi sabote eden bilinçdışı bir engeldir.

 

Alıntı: Carl Gustav Jung - Din ve Psikoloji

  

Shadow

  

Unfortunately there can be no doubt that man is, on the whole, less good than he imagines himself or wants to be. Everyone carries a Shadow, and the less it is embodied in the individual's conscious life, the blacker and denser it is. If an inferiority is conscious, one always has a chance to correct it. Furthermore, it is constantly in contact with other interests, so that it is continually subjected to modifications. But if it is repressed and isolated from consciousness, it never gets corrected and is liable to burst forth suddenly in a moment of unawareness. At all events, it forms an unconscious snag, thwarting our most well-meant intentions. 

 

Quoted from Carl Gustav Jung - Psychology and Religion


 

    

sembolizm@gmail.com

   

©2012-2017, BARIŞ İLHAN YAYINEVİ

Bu sitedeki tüm yazıların yayın hakkı Barış İlhan Yayınevi'ne aittir. İzinsiz hiçbir alıntı yapılamaz ve kopya edilemez.